KowKow: Nèg Sentiwon An

kowkowKOWKOW: NÈG SENTIWON AN

Kowkow se yon rapè Ayisyen k’ap boujonen nan Miami, Florida. Atis la genyen pwòp stil pa l’. Si w’ bare avèk Kowkow nan lannwit, ou pa bezwen kouri se “swag” atis la gen konsa. Moun ki swiv atis la sou entènèt konnen ke Kowkow se yonn nan rapè Ayisyen ki abiye pi chè. Maison Martin Margiela ak Guiseppe Zanotti se sa li mete. Atis la komanse yon lòt mòd ki bay moun anpil plezi, an menm tan gen moun ki gen tan ap kopye atis la. Kowkow “Nèg Sentiwon An” oblije mete 2 sentiwon lè li abiye; yonn nan senti li, lòt la nan tèt li. Anyen pa anmède l’. Dj peyi a, Tony Mix, fè foto tankou moun fou ak yon dal lekipay sou li avèk yon sentiwon mare nan tèt li pou li kapab sipòte Kowkow. Shassy fè menm bagay la tou. Kidonk sentiwon gen plizyè fason ou kapab itilize l’. Si tout fwa tou ta bezwen disipline yon timoun, si w’ gen de sentiwon ou p’ap gen pwoblèm, yon sèl bagay sentiwon Louis Vuitton pa bon mache.

“Nèg Sentiwon An” pa sèlman yon stil ni slogan, li se yon mizik tou. Kowkow fenk lage video a sou entènèt la, alò se devwa RAW pou nou pataje li avèk fanatik yo. Pran sans ou pou w’ byen tande mizik la, aprèsa sanble kòb ou pou w’ achte yon bèl bout sentiwon paske stil sa pral ravaje jenès la tankou se kolera.

ME VIDEO SENTIWON AN

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s