Natural Bliss- Alatak

“Kombyen fwa pou n’ mouri nan rèv anvan nou reveye n’?” Natural Bliss

Natural Bliss lage “Alatak” kèlke jou anvan eleksyon Ayiti a kise Dimanch, 20 Novanm 2016. Free Media Studios reyalize yon bèl videyo pou mizik la. Nou menm nèg RAW, fanatik sa ki bon, konseye w’ tande mizik sa a plis ke 2 ou 3 fwa, pou bèl pawòl kapab pèse zorèy ou. Natural Bliss ankouraje nou pou panse a fyète nou, sa nou reyalize deja, epi tou pou nou chanje fason nou panse pou peyi nou kapab vanse. Kite mesaj sa anvayi w’!

PA BLIYE PATAJE LI!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s