Young Slay – Anpil Nèg

“Anpil Nèg Di Mwen Fou.” 

With each passing moment, it is becoming evident that Young Slay is slipping through the cracks of sanity. The first signs of madness appeared in his song “Pa Anmède M'” (Don’t Bother Me) in which the rapper glorifies the worshiping of loas while expressing his views on politics, the current state of the Haitian Music Industry (HMI), and while taking subliminal shots at other emcees. The single received a disturbing video in a straightjacket that gained a lot of attention and criticism. The video amassed over 205, 000 views on Facebook alone.

Consequently, the single has earned him the title “Moun Fou” (Lunatic). Apparently, Young Slay has embraced his psychosis. “Anpil Nèg” (Many Men) is testament that the rapper has a few screws loose. He is even more vocal, vulgar, deranged, and heated. He displays a mastery of the Creole language in his lyrics as he uses a mixture of old-fashioned phrases and expressions, humor, etc. His wordplay ability is unrivaled.

One thing for sure, he is truly in a league of his own. Understandably, “Anpil nèg di li fou.” (Many men claim is he is crazy.) Listen to “Anpil Nèg” and draw your own conclusion.

Young Slay- Anpil Nèg

Anpil nèg di yo street

Anpil nèg di yo dope

Anpil nèg g’anpil pwoblèm

Yo pran bòz pou yo cope

Anpil nèg gen gwo tit

Anpil nèg gen bout beat

Anpil nèg ap fè hit

Yo pa pete banm santi l’

Anpil nèg ape brag

Di yo chaj’ak bouz***

Anpil fanm renmen zen

Anpil fanm se bouz***

Detwa nèg g’anpil kòb

Anpil nèg san sennkòb

Anpil nèg pa gen djòb

Se pa lò se fo kab

Anpil rapè met’ kab

Anpil pa gen vokab

S’ak pi bon an l’ pasab

M’ap pran l’ kon zaboka ‘k kasab (kasav)

Anpil nèg g’anpil vis

Anpil nèg arivis

Pale de gwo tenis

Banm pale w’ un p’tit peux

M’ drive Guiseppe

Lè yo wè m’ yo fout pe

Fèmen djòl yo

Kon tou k$k$ ki konstipe

Nèg yo grangou amò

Met fo ferragamo

Anpil nèg pa gen nen

Yo pi mal pase chyen
Hook

Anpil nèg, anpil nèg

Di se yo k’ pi real

Anpil nèg di se yo k’ pi dope

Anpil nèg swear yo gen plis swag

Di mwen non! What about me? Ugh

Anpil nèg ap imite nèg (Ugh)

Anpil media nan patipri (Ugh)

Anpil nèg pran pòz Hollywood

My n*gg* that just ain’t me
Verse 2

Anpil nèg gen bon kè

M’ g’anpil mechanste

Anpil fanm pa vle wè m’

Men yo renmen lajan m’

Anpil nèg think yo djanm

Vinn foure dwèt nan janm

I wish you would motherf*****

Vinn pran vyann sou manjanm

Anpil nèg sèvi bondje

Se s’ak fè m’ sèvi lwa

Anpil nèg rape clean

M’ fout di gwo betiz

Anpil nèg flow kon Migos

Banm vètij kon fanm ki gwòs

An palan de fanm ki gwòs

Anpil fanm manman ti mò

Anpil fanm chaj’ak remò

M’ konnen fout merite lanmò

Anpil moun pran pòz kretyen

E y’ap dòmi lakay bòkò

Anpil fanm met fo bonda

Anpil sanbl’ ak krapo bonga

Anpil ap pran pòz enpòtan

Bonda yo chaj’ ak k$k$

Anpil nèg se hater

M’ p’ap fè manti m’ se yon nan yo

Anpil nèg ap bavade

Tonnèboule m’ m’ pa feel yo

Anpil nèg di mwen dwòl

M’ g’on djòl san kontwòl

Anpil nèg di mwen fou

Anpil nèg di mwen grangou.
Hook

Anpil nèg, anpil nèg

Di se yo k’ pi real

Anpil nèg di se yo k’ pi dope

Anpil nèg swear yo gen plis swag

Di mwen non! What about me? Ugh

Anpil nèg ap imite nèg (Ugh)

Anpil media nan patipri (Ugh)

Anpil nèg pran pòz Hollywood

My n*gg* that just ain’t me
Verse 3

Anpil nèg ap fè chich

Anpil gen foli rich

Anpil nèg pran pòz real

Anpil act kon b*tch*s

Anpil nèg se bandi

Anpil santi di

Anpil nèg banm dan di

Yo di m’ rape twò di

M’ rape san redi

M’ koupe fanm twò di

Kwè m’ m’ p’ap ba w’ manti

G’anpil bagay ki di

Gen k’ di best se Wendy

Gen ki di se fantom

Gen ki di se Izo

N*gga* WHAT ABOUT ME?

M’ pa papa rap la

Menm m’ mete l’ sou Pandora

Rap mwen sakre kon levanjil

Yo respekte tankou Torah

Anpil nèg gen talan

Yonn paka file talon m’

M’ fout di w’ granmoun ki non m’

Boul grennanm fout plen patalon m’

Flow mwen trè apetizan

E l’ nourisan kon akasan

Si w’ imite m’ fò w’ rann san

Kon fanm k’ap fout fè pèdisyon

Anpil nèg fè rèv rap

Yo tcheke m’ tankou tchala

Anpil nèg bezwen feature

M’ mande yo sèt tèt kòchon nwè
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s